Kumpulan Doa Harian


 Sumber: Kumpulan do’a

Doa Mohon Petunjuk

Iman kita ini laksana air di lautan, kadang pasang kadang surut. Ketika pasang, dengan mudah kita meniti jalan Allah. Ketika sedang surut, kita jauh dari jalan Allah. Karena itu, mestinya kita tidak bosan untuk memohon kepada-Nya agar senantiasa dianguerahi petunjuk. Hanya dengan petunjuk-Nya kita dapat melangkah di rel yang lurus. Sayangnya, kadangkali hati ini condong pada kesesatan. Karena itu, kita menaruh harapan kepada Allah agar membimbing hati ini untuk tidak condong kepada kesesatan setelah mendapat petunjuk dari-Nya. Amin.

Bukankah kita akan berbahagia kalau selalu disinari oleh petunjuk Allah sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhir? Jelas itu harapan kita semua.

Bacaan Doa Mohon Petunjuk

“Rabbanaa laa tuzig quluubana ba’da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmatan, innaka antal wahhaabu.”

Arti Doa Mohon Petunjuk

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. (Q.S. Ali Imran [3]: 8)”

Doa Mohon Kesabaran

Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Kesabaran adalah rahasia kemenangan. Tanpa kesabaran, mustahil kebahagiaan dapat diraih. Begitulah kata banyak cerdik cendekia. Kesabaran ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Taruhlah Anda seorang pelajar. Anda ingin meraih perstasi gemilang di sekolah. Untuk itu, Anda harus sabar belajar, sabar membaca buku, sabar mengikuti les, dan sebagainya. Setelah itu barulah Anda akan meraih buahnya.

Kesabaran dan keuletan adalah kunci keberhasilan Anda. Kesuksesan tidak bisa diraih dengan sekejap mata. Tidak semudah membalik telapak tangan untuk bisa meraih kejayaan. Dengan bersabar dan tidak pantang menyerah, insya Allah kesuksesan dan kebahagiaan terbentang di hadapan Anda. Tetapi, jika Anda mudah menyerah ketika menghadapi masalah, jangan harap kegemilangan berpihak kepada Anda.

Berikut ini doa untuk memohon agar ditingkatkan kesabaran diri.

Bacaan Doa Mohon Kesabaran

“Rabbanaa afrig ‘alainaa sabran wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qaumil kaafiriina”

Arti Doa Mohon Kesabaran

“Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. (Q.S. al-Baqarah [2]: 250)”

Doa Mohon Ketetapan Iman

Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda yang intinya adalah bahwa orang yang telah meraih kesempurnaan iman akan merasakan betapa nikmatnya iman itu. Tiada kebahagiaan di dunia ini yang melebihi kebahagiaan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenikmatan itu dicurahkan Allah di dunia, sebelum dilimpahkan secara lebih agung di akhirat nanti.

Sayangnya, banyak di antara kita yang kadangkala mengalami perubahan suasana hati. Kadangkala iman kita naik, kadangkala turun. Memang pasang surut iman adalah hal yang wajar dalam diri kita sebagai manusia yang lemah. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika iman kita tetap stabil dan memiliki kecendurungan untuk semakin mantap dan teguh, sehingga kita pun dapat mengecap kenikmatan iman.

Berikut ini doa yang bisa dibaca agar hati kita selalu ditetapkan dalam iman.

Bacaan Doa Mohon Ketetapan Iman

“Allahumma yaa muqallibal quluubi sabbit qalbii ‘ala diinika”

Arti Doa Mohon Ketetapan Iman

“Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu. (H.R. Tirmizi)”

Doa Mohon Dijauhkan Dari Malapetaka

Saat ini banyak sekali malapetaka yang terjadi di muka bumi. Mulai dari bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya) hingga kecelakaan yang bersifat masal (kapal tenggelam, pesawat jatuh, dan sebagainya. Belum malapetaka yang bersifat individu, seperti kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam membangun rumah tangga, dan sebagainya. Petaka-petaka tersebut merupakan penghalang kebahagiaan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membaca doa berikut ini agar kita dijauhkan dari segala malapetaka. Atau jika sudah terlanjur menimpa, kita menghiba rahmat-Nya agar secepat mungkin mencabut malapetaka itu.

Bacaan Doa Mohon Dijauhkan Dari Malapetaka

“Rabbanaksyif ‘annal ‘azaaba innaa mu’minuuna”

Arti Doa Mohon Dijauhkan Dari Malapetaka

“Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman. (Q.S. ad-Dukhan [44]:12)”

Doa Mohon Terhindar Dari Lilitan Utang

Sudah pasti tidak ada di antara kita yang ingin berutang karena kekurangan. Kita ingin dikarunia kecukupan harta, sehingga tidak perlu berhutang. Sebab, utang merupakan tanggungan yang acap kali membuat orang tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak. Bagaimana bisa bahagia?

Kondisi inilah yang dialami oleh Abu Umamah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, sehingga dia pun berhari-hari lamanya hanya duduk di masjid, padahal di luar waktu shalat. Ketika Rasulullah datang dan menanyakan kenapa dia melakukan itu, dia menjawab bahwa kedukaan dan utangnya sungguh membuatnya nestapa. Rasulullah SAW pun kemudian mengajarkan doa di bawah ini yang dapat membantu menjauhkan diri kita dari kedukaan dan jeratan hutang.

Bacaan Doa Mohon Terhindar Dari Lilitan Utang

“Allaahumma innii a’uuzubika minal hammi wal hazani wa a’uuzubika minal ‘ajzi wal kasali wa a’uuzubika minal jubni wal bukhli, wa a’uuzubika min galabatid daini wa qahrir rijaal.”

Arti Doa Mohon Terhindar Dari Lilitan Utang

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan rasa malas. Aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut (pengecut) dan kikir. Dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan cengkeraman orang-orang yang berkuasa. (H.R. Abu Daud)”

Doa Mohon Keturunan Yang Bertakwa

Anak yang baik, patuh, dan berbakti sepenuhnya merupakan kebahagiaan bagi orang tua. Tidak lengkap kebahagiaan sebuah keluarga apabila memiliki anak yang nakal dan durhaka kepada orang tua, meskipun keluarga tersebut memiliki harta berlimpah sekali pun. Anak dan keturunan yang saleh merupakan dambaan setiap muslim karena anak yang saleh adalah permata hati dan penyejuk mata. Karena itu, allah mengajarkan doa di bawah ini agar kita dikaruniai anak yang saleh dan bertakwa.

Bacaan Doa Mohon Keturunan Yang Bertakwa

“Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa zurriyaatinaa qurrata a’yunin waj’alnaa lil muttaqiina imaamaa”

Arti Doa Mohon Keturunan Yang Bertakwa

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Furqan [25]:74)”

Doa Mohon Diringankan Beban

Pada hakikatnya, Allah tidak pernah memberikan beban kepada manusia di luar batas kemampuannya. Ketika Allah memberikan beban kepada manusia, maka Dia sudah mengukurnya dengan sangat tepat dan akurat. Tidak mungkin meleset. Contoh, manusia diperintahkan salat lima waktu. Allah sudah mengukur bahwa manusia sanggup melakukan itu. Tak hanya itu, ujian yang diturunkan juga tidak pernah melampaui batas kemampuan manusia.

Sayangnya, manusia memang sungguh-sungguh lemah. Acap kali ketika diuji oleh Allah, mereka merasa tidak sanggup menannggung ujian itu. Selanjutnya, dia mengambil jalan pintas yang tidak dibenarkan agama. Banyak orang bunuh diri ketika tertimpa masalah, misalnya. Itu bentuk jalan pintas yang tidak diridai Allah.

Karena itu, Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa agar diringankan beban. Di hadapan Allah, kita mengakui kelemahan diri dan benar-benar mengemis kemurahan-Nya agar tidak ditimpa beban yang berat.

Bacaan Doa Mohon Diringankan Beban

“Rabbanaa laa tuaakhiznaa in nasiinaa au akhta’naa. Rabbanaa waa laa tahmil ‘alainaa isran kamaa hamaltahuu ‘ala laziina min qablina. Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lana bihi, wa’fu ‘annaa wagfirlanaa warhamnaa, anta maulaanaa fansurnaa ‘alal qaumil kafiriin.”

Arti Doa Mohon Diringankan Beban

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. (Q.S. al-Baqarah [2]: 286)”

Doa Mohon Limpahan Rezeki Yang Halal

Di masa krisis ekonomi global yang melanda sekarang ini, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Harga barang melambung tinggi, sementara penghasilan begitu-begitu saja. Akhirnya, banyak orang yang gelap mata dan memilih untuk mengambil jalan pintas yang haram untuk mendapatkan harta dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menyikapi kondisi seperti ini, agama mengajarkan kita untuk menjaga diri dari harta haram sekaligus mendorong kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar dikaruni rezeki yang halal. Doa di bawah ini diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib (yang menerimanya dari Rasulullah SAW) kepada seorang budak yang hendak menebus kemerdekaan dirinya.

Bacaan Doa Mohon Limpahan Rezeki Yang Halal

“Allaahummakfinii bihalaalika ‘an haraamika wa agninii bifadlika ‘amman siwaaka”

Arti Doa Mohon Limpahan Rezeki Yang Halal

“Ya Allah, cukupilah diriku dengan kehalalan rezeki-Mu dari yang Engkau haramkan, dan cukupilah diriku dengan karunia-Mu dari meminta kepada selain-Mu. (H.R. Tirmizi)”

Doa Mohon Ilmu, Rezeki, dan Diterima Amal

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu unsur kebahagiaan adalah ketika seseorang memiliki harta yang cukup. Memang, harta bukan segalanya. Tetapi di zaman sekarang, hampir segala sesuatu membutuhkan uang. Mau sekolah butuh uang, mau nikah butuh uang, mau bersedekah juga butuh uang. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi berikut ini adalah permohonan kepada Allah agar dikarunia rejezi, ilmu yang bermanfaat, serta diterima segala amal ibadah kita.

Bacaan Doa Mohon Ilmu, Rezeki, dan Diterima Amal

“Allahumma innii as ‘aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan”

Arti Doa Mohon Ilmu, Rezeki, dan Diterima Amal

“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. (H.R. Ibnu Majah)”

Doa Sapu Jagad

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda — maknanya kurang lebih demikian — bahwa kehidupan dunia ini laksana seseorang yang bepergian jauh dan dia beristirahat sebentar di bawah sebuah pohon untuk melepas lelah. Ketika lelahnya hilang, dia pun melanjutkan perjalanannya. Makna hadis tersebut adalah bahwa dunia tidak lebih dari masa sementara ketika musafir itu melepas penat. Adapaun perjalanan panjang musafir merupakan perlambang dari akhirat. Dunia sementara, akhirat abadi.

Sebagai muslim, kita berkeyakinan bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Alam akhirat adalah alam pembalasan atas segala amal kita di dunia. Karena itu, tak pernah sirna dari benak kita harapan agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Walaupun kebahagiaan akhirat itu lebih abadi dan lebih dicari, tetapi kita juga menghasratkan kebahagiaan di dunia. Jadi, ada kebahagiaan ganda yang kita inginkan.

Doa ini menurut para ulama mencakup seluruh permintaan manusia. Karena itu dinamakan doa sapu jagat. Sebab, seluruh permohonan manusia pada hakikatnya tidak lepas dari kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bacaan Doa Sapu Jagad

“Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanaatan wa qinaa ‘azaaban naari”

Arti Doa Sapu Jagad

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. (Q.S. al-Baqarah [2]: 201)”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s