10 sebab Turunnya Rahmat Allah


10 sebab Turunnya Rahmat Allah

yaitu:

1.berbuat ihsan dalam beribadah kpd Allah swt dgn menyempurnakan ibadah kepadaNya dan merasa di monitor(diawsi) oleh Allah swt, bawasanya kmu bribadah kpd Allah seolah2 kumu, melihatNYa, sesungguhNya Dia melihat kamu, dan berbuat baik kpd manusia semaksimal  mungkin, baik ucapan,perbuatan , harta , dan kedudukan Allah. Allah berfirman:

 …”sesungguhNYa Rahmat Allah amat dekat kepda orang2 yg berbuat baik …”(QS al-A’raf;56)

 2. dan diantara sebab2 yg paling utama untuk men  daoatkan rahmat adlh bertaqwa kpdNya dan menaatiNya dng melaksanakan perin tah2Nya, seperi mengeluarkan zakat kpd ornag2 yg menerimanya (mustahiq) …”Dan Rahmatku meliputi segala sesuatu.mk akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang2 yg bertaqwa , dan orang2 yg beriman kepda ayat2 kami. (yaitu) orang2 yg mengikuti Rasul, Nabi yg Ummi.” (QS AL A’raf ;156,157)

 3 kash sayang kpd makhluk2Nya baik manusia maupun bintang. Rosulloh saw brsabda; ”orang2 yg penyayang, maka Allah swt akn menyayangi mereka ( membrikan Rahmat kpd Mereka), sayangilh / kasihilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akn menyayangi kalian, ” ( HR Adu Daud dan at-Tirmidzi)

 4. beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Allah berfirman; …”sesungguhNya orng2 yg beriman, orang2 yg berhijrah dan berjihad dijaln Allah , mreka itu mengharapkan Rahmt , dan Allah maha mengapun lg Maha pengpun lg Maha penyayang,”(qsal- bBaqorah; 218).

sebagai rosulloh bersabda ,..” orang yg berhaijrah adalh orang yg meninggalkn apa yg dillarang oleh Allahswt (Mut-tafaq ‘alaih) sedangkan jihad cukup jihad melawan napsu dalm menaatiallah swt sebagai mana yg di sabdakan oleh Nabi saw:

..”orng yg berjihad adalah orang yg memerangi hawa napsu nya menaati Allaswt,,,” (HR> al Baihaqi ).

 sebagaimana jihad meliputi pula jihad melwan setan dngn meyelisihnya dan bersungguh2 untuk mendurhakainya dan jihad terhadp orang2 kafir dan jihad terhadap munfik dan pelaku2 maksiat baik dgn tangn, kemudian (jk tidak mampu )dgn lisan, kemudian (jk tidak mampu juga ), maka dgn hati. tinggalkan itulah selemah-lemahnya iman.

 5. mendirikan salat,…”Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ta’alah kepada Rasul, supaya kamu di beri rahmat,..”(QS .an-Nur;56).

 6. berdo’a kepada Allah swt untk mendaptnya dgn berwasul dng nama-namaNya yang Maha pengasih (ar-Rahman)lagi Maha penyayang(ar-Rahim) ataw yg lainnya dr nama-namaNya yg Agung/ indah, ”ya Rahman (wahai yg Maha penyang), sayangila aku (rahmatilah  aku),yaAlla, ssungguhnya aku memohon kepadaMu yg luas yg meliputi segalasesuatu agar Engkau mengampuni dosa ku dan menyayangiku.Sesunguhnya Engkau  Maha pengasih lg Maha penyaang ….”Wahai Tuhan Jami berikan lah rahmat kpda kami dri sisiMu dan semprnakan lah bgi kami petunjuk yg lurus dalam urusan kami (ini),.’ dalm surah lain ” Hanya milik Allah asma ‘u al Husna, mk bermohonlah kepdaNya dgn menyebutasma u’ al husna itu,,..” (QS al a’raf ; 180).

”dan Tuhan Mu berfirman, berdo’alah kepadaKu, niscaya akan kuperkenankan bagimu,”(QS al-mu’minun;118).

” Dan katakan lah , ya Tuhanku berilah ampunan dan berilah dan brilah rahmat yg paling bak,'(Qs al-Muminun:118)

sungguh Allah swt tlh menyeru (kita) berdo’a dan menjamin ijabah (mengabulkan do’a tersebut ) dan maha suci tidak akn menging kari janji

 7. mengukuti al-Qua’an karim ..”Dan Quranitu adalh kitab yg kami turun kan yg di berkati, maka ikutilah dia dan bertaqwalah agar kamu diberi rahmat.”(QS al -An’am:155)

 8. Menaati Allah dn rasulNya sebagaimana Allha menjelaskan ”Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat .”(QSAli i’mron :132)

 9. mendegarkan dengn tenang ketika di bacakan al-Quraanul karim” Dan apabila di bacakan Al-Quran , mk dengrkanlah baik2, dan perhatikan lah dngan tenang agr kamu mendapat rahmat ”(QSal -Araf:204).

 10. istghfar memohon ampun pad Allah SWT ” Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agr kamu mendapat rahmat ,”(QS an- Naml:46). sumber Diterjemahkan dari kitad “”Nuuqat Al ‘Asyarah adz Dzahabiah”,

itu lah 10 rahmat Allah yg Allah Turunkan kepada umatya agar senantias mendapat rahmatNya, semoga kita dapat beljar dr berbagai Hadis ini. untuk menjadi umat/ Hamba Allah agr senantiasa selalu bertaqa .. Wallahu a’lam.shodaqallohul’azdim.

Ali bin Abi Thalib

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s